cathaylife.com.vn

Vote-up nhận được13
Vote-down nhận được14
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (5)

1

11   13

tai nạn


Một sự kiện hoặc một chuỗi sự kiện không bị gián đoạn gây ra bởi tác động của một lực hoặc một vật bất ngờ từ bên ngoài, không chủ định và ngoài ý muốn của Người được bảo hiểm lên cơ thể Người được bảo [..]
Nguồn: cathaylife.com.vn

2

2   1

người thụ hưởng


Tổ chức, cá nhân được Bên mua bảo hiểm chỉ định theo hợp đồng bảo hiểm để nhận quyền lợi bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản của hợp đồng bảo hiểm.
Nguồn: cathaylife.com.vn

3

0   0

phí bảo hiểm


Khoản tiền mà Bên mua bảo hiểm phải đóng cho Công ty theo định kỳ đóng phí và phương thức đóng phí do các bên thỏa thuận.
Nguồn: cathaylife.com.vn

4

0   0

tuổi bảo hiểm


Tuổi của Người được bảo hiểm vào ngày hiệu lực của hợp đồng tính theo lần sinh nhật gần nhất vừa qua và được dùng để xác định phí bảo hiểm.
Nguồn: cathaylife.com.vn

5

0   0

năm hợp đ


Khoảng thời gian một năm dương lịch tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày kỷ niệm hợp đồng đầu tiên hoặc bất kỳ năm liên tục tiếp theo nào tính từ ngày kỷ niệm hợp đồng gần nhất cho đến ngày kỷ niệm hợ [..]
Nguồn: cathaylife.com.vn