carol

Vote-up nhận được5
Vote-down nhận được11
Điểm:-5 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

5 Thumbs up   11 Thumbs down

cống hiến


là sự cho đi không toan tính vụ lợi, vì mục đích to lớn, cao cả cho cộng đồng, xã hội
carol - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999