cancer

Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được6
Điểm:-4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

3 Thumbs up   6 Thumbs down

tự phụ


tự phụ là tự cao tự ti cho mình là nhất ,là đúng.Tự cho mình giỏi hơn tất cả .đánh giá mình quá cao ko coi người khác là j hết hênh hoang ko coi ai ra j hết
cancer - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999