cancer

Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được6
Điểm:-4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

3   6

tự phụ


tự phụ là tự cao tự ti cho mình là nhất ,là đúng.Tự cho mình giỏi hơn tất cả .đánh giá mình quá cao ko coi người khác là j hết hênh hoang ko coi ai ra j hết
cancer - Ngày 26 tháng 1 năm 2015