cam duong

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được3
Điểm:-3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1   3

bình thản


tu binh thang la khong boi roi luc nao cung vui tuoi
cam duong - Ngày 25 tháng 9 năm 2017