buongtay

Vote-up nhận được45
Vote-down nhận được38
Điểm:6 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

45   38

idol


thần tượng, người được sùng bái, tôn sùng
buongtay - Ngày 11 tháng 12 năm 2013