bui lan

Vote-up nhận được396
Vote-down nhận được284
Điểm:111 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

396 Thumbs up   284 Thumbs down

sự vật


là điều nhìn thấy được và sờ được như: nhà cửa, vật dụng...
bui lan - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999