bui lan

Vote-up nhận được396
Vote-down nhận được284
Điểm:111 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

396   284

sự vật


là điều nhìn thấy được và sờ được như: nhà cửa, vật dụng...
bui lan - Ngày 04 tháng 9 năm 2013