baovephuongdong

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được7
Điểm:-5 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1   7

bảo vệ


bảo vệ , che chở, bao bọc, bảo vệ tài sản, bảo vệ con người
baovephuongdong - Ngày 16 tháng 4 năm 2020