baovephuongdong

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được12
Điểm:-9 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2 Thumbs up   12 Thumbs down

bảo vệ


bảo vệ , che chở, bao bọc, bảo vệ tài sản, bảo vệ con người
baovephuongdong - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999