baobaby

Vote-up nhận được8
Vote-down nhận được13
Điểm:-4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

8   13

tự sự


là kể lại 1 sự việc bằng chính lời văn của mình và nêu cảm xúc
baobaby - Ngày 26 tháng 10 năm 2014