athena trang

Vote-up nhận được20
Vote-down nhận được19
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

20 Thumbs up   19 Thumbs down

lỗi lầm


sửa chữa lỗi lầm là biểu hiện của việc ý thức lại giá trị của lòng tự trọng ,biết ăn năn ,hối hận và có thế tự trừng phạt mình .
athena trang - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999