athena trang

Vote-up nhận được19
Vote-down nhận được18
Điểm:2 (upvotes-downvotes)



0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấy



Định nghĩa (1)

1

19   18

lỗi lầm


sửa chữa lỗi lầm là biểu hiện của việc ý thức lại giá trị của lòng tự trọng ,biết ăn năn ,hối hận và có thế tự trừng phạt mình .
athena trang - Ngày 08 tháng 12 năm 2013