anh

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được2
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   2

mượn


làm cho từ ngữ giao tiếp thêm phong phú
măt khác làm cho vốn từ vựng thêm giàu và đẹp
anh - Ngày 22 tháng 12 năm 2013