anh

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được2
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0 Thumbs up   2 Thumbs down

mượn


làm cho từ ngữ giao tiếp thêm phong phú
măt khác làm cho vốn từ vựng thêm giàu và đẹp
anh - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999