an nhien

Vote-up nhận được5
Vote-down nhận được1
Điểm:5 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

5   1

trưởng thành


Trưởng thành là độc lập về tài chính tình cảm trưởng thành là không được tích kỹ trưởng thành là mạnh mẽ hơn ngày hôm qua trưởng thành là chấp nhận cuộc sống hiện tại trường thành là bắt đầu những bước chân đầu tiên đi đến cánh cửa tương lai
an nhien - Ngày 04 tháng 6 năm 2015