an nguyen

Vote-up nhận được7
Vote-down nhận được5
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

7 Thumbs up   5 Thumbs down

cách thức


cach thuc la chi mot hanh dong cua mot viec j do, dang hoac da xay ra roi
an nguyen - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999