an nguyen

Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được4
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

3   4

cách thức


cach thuc la chi mot hanh dong cua mot viec j do, dang hoac da xay ra roi
an nguyen - Ngày 26 tháng 2 năm 2017