an khang

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được0
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

mẫm mạp


mụ mẫm múp míp
vd cánh ta mẫm mạp
an khang - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999