Vy Linh

Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được3
Điểm:2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

4   3

dã chiến


những món ăn làm trong khi không đủ nguyên liệu,làm một cách nhanh chóng hơn bình thường.
Vy Linh - Ngày 22 tháng 2 năm 2018