Vuuyen27012412310122

Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được0
Điểm:2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

3   0

tựu trường


Là ngày đầu tiên các bạn học sinh quay trở lại trường sau mấy tháng nghỉ hè. Laf ngày để sinh hoạt và làm quen trước cho ngày khai giảng sắp tới.
Vuuyen27012412310122 - Ngày 10 tháng 9 năm 2020