Victor pham

Vote-up nhận được18
Vote-down nhận được16
Điểm:3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

18   16

anh hùng


HÙNG, cũng có thể là người hoặc một con vật nào đó có khí phách hùng dũng, dũng cảm, không sự chết hoặc gian nan khó khăn, giám đối đầu với mọi thách thức nguy hiểm để để cứu người, thực hiện nhiệm vụ vì dân, vì nước, đánh giặc, --người có khí phác hùng dũng.
Victor pham - Ngày 17 tháng 8 năm 2017