VIET NAM

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

làng nhàng


Làng nhàng : Tay ngang, không chuyên nghiệp
VIET NAM - Ngày 25 tháng 11 năm 2017