Tung

Vote-up nhận được25
Vote-down nhận được12
Điểm:14 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

25   12

nghị quyết


Nghị được hiểu là hội nghị, quyết là quyết định, trong một hội nghị đưa ra một quyết định nào đó, thì người ta gọi nó là nghị quyết, và nó cần được thi hành
Tung - Ngày 19 tháng 9 năm 2013