Trung Le

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được1
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   1

h


Hồi quy là từ hán nôm. "Hồi" là trở về trạng thái trước đó. "Quy" là trở về một điểm. Hồi quy là quá trình một vật trở về trạng thái đầu tiên của nó với mục đích làm nó tốt lên.
Trong toán học, để giải bài toán gần đúng, ta lấy nghiệm thu được x thế vào vị trí ban đầu của nó và tính lại. Tính toán như vậy liên tục cho đến khi x2-x1 tiến đến 0. Khi đó nghiệm thu được là nghiệm đúng. Đó là toán hồi quy.
Trong kinh tế: Ta cần tìm mối quan hệ giữa các biến số mà không có lời giải cụ thể. Bắt buộc, ta phải dùng toán hồi quy để tìm lời giải. Quá trình giải như sau: Đầu tiên ta cho các biến số các giá trị nào đó và tính ra giá trị còn lại. Quá trình tính toán sẽ kết thúc khi tỷ số giữa hai lần thay kế tiếp tiến đến 0. Khi đó, bài toán là hội tụ và ta có hàm số tương quan là hàm số đúng. Khi tỷ số này phân kỳ, tức là hàm không đúng, khi đó hàm số ta chọn là sai. Ta phải chọn lại hàm số khác.
Sau này, các bạn có các chương trình hỗ trợ tính toán bài toán hồi quy này nên không hiểu ý nghĩa của nó. Các ý nghĩa khác, các bạn cứ vẽ hình rồi sẽ tìm ra.
Trung Le - Ngày 11 tháng 12 năm 2013