Trinhphi

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1   0

eau de toilette


eau de toilette: Là chú thích của loại nước hoa có chứa nhiều dung môi, hàm lượng tinh dầu thấp hơn so với “ eau de parfum” là nước hoa có nồng độ đậm đặc hơn.
Trinhphi - Ngày 23 tháng 7 năm 2013