TrangInTrang

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được2
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0 Thumbs up   2 Thumbs down

mã đáo thành công


ngày xưa nguoi ta đi làm gì cũng bằng ngựa(Mã), mã đáo tức là ngựa trở về, nghĩa làm đã xong việc. đặt biệt là đi đánh trận, tuấn mã quay về tức là thắng trận, ko thì toi mạng hoạc bị địch bắt mất roi. do đó mà có câu mã đáo thành công. tuy nhiên theo tui thì có khi mã đáo là thảm bại, như bài vọng cổ võ Đông Sơ _ Bach Thu Hà đó. "Tuấn Mã ơi hãy phi nhanh về doanh trại báo hung tin là Vo Dong SO đã vùi thây nơi cát bụi biên thuỳ..... " vậy tuấn Mã trở về chưa hẳn là thành công, có khi là báo hung tin thảm bại đó hehhe. hiểu chưa bạn?????
TrangInTrang - 00:00:00 UTC 23 tháng 7, 2013