Tran Huyen Trang

Vote-up nhận được6
Vote-down nhận được4
Điểm:3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

6   4

truyền tụng


truyền lại cho 1 người nào đó nói cách khác là truyền lại cho thế hệ sau
Tran Huyen Trang - Ngày 06 tháng 3 năm 2017