Tony Tuan

Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được0
Điểm:2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

quan liêu


Quan la nhin,thay,su cong nhan...Lieu:xa voi,menh mong...Quan lieu la cach nhin nhan danh gia menh mongxa roi thuc te.
Tony Tuan - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999