Tin

Vote-up nhận được58
Vote-down nhận được19
Điểm:40 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

58   19

tác phong


Tác phong là sự thể hiện ra bên ngoài của tổng hợp các yếu tố ăn, mặc, nói năng, động tác, của chỉ,... của một con người
Tin - Ngày 01 tháng 11 năm 2015