Thy Thy

Vote-up nhận được7
Vote-down nhận được3
Điểm:3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

7   3

khang trang


là rộng rãi và thoáng đẹp
ví dụ như: trường học khang trang .....
Thy Thy - Ngày 16 tháng 2 năm 2014