Thuha2900vn

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

ba sinh


Cụm từ "kiếp ba sinh" chỉ mối quan hệ giữa người này với người kia như "duyên nợ" đã định sẵn không thể không xảy ra, trốn cũng chẳng được.
Không nên giải thích "kiếp ba sinh" là kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Giải thích như thế thì kiếp thứ nữa thế nào? còn ràng buộc mối quan hệ nữa hay không?. Đã là "duyên nợ" của nhau thì đến kiếp sau nữa hoặc 36 kiếp luân hồi cũng vẫn là "duyên nợ" của nhau.
Thuha2900vn - Ngày 16 tháng 2 năm 2017