ThoaThuy

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được1
Điểm:2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2   1

vạn xuân


mong muốn đất nước trường tồn mãi mãi đến vạn mùa xuân .Lý Nam Đế đặt tên nước là Vạn Xuân bởi muốn sau này dân ta có cuộc sống ấm no,sung túc và hạnh phúc như mùa xuân vậy .Ông là người ghét chiến tranh và yêu hòa bình
ThoaThuy - Ngày 23 tháng 5 năm 2019