Thaonhi0101

Vote-up nhận được49
Vote-down nhận được28
Điểm:20 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

49   28

môi hở răng lạnh


Ý nghĩa của câu này muốn nói nên chúng ta cần phải biết đùm bọc thương yêu nhau để tránh những nuối tiếc sau này
Thaonhi0101 - Ngày 20 tháng 11 năm 2013