Thao vy

Vote-up nhận được12
Vote-down nhận được11
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

12   11

phụ tử


la nguoi cha yeu thuong nguoi con
Thao vy - Ngày 07 tháng 12 năm 2014