Thao vy

Vote-up nhận được17
Vote-down nhận được13
Điểm:5 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

17 Thumbs up   13 Thumbs down

phụ tử


la nguoi cha yeu thuong nguoi con
Thao vy - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999