Thao Arnold

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

hiển nhiên


Hiển nhiên là một sự việc xảy ra qúa rõ ràng và không thể chối cãi trước sự việc đã làm
Thao Arnold - Ngày 24 tháng 1 năm 2018