Thach

Vote-up nhận được17
Vote-down nhận được7
Điểm:9 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

17   7

hải đăng


Hải Đăng: Mặt trời giữa biển
Thach - Ngày 17 tháng 10 năm 2013