Tanakao Lumi

Vote-up nhận được46
Vote-down nhận được15
Điểm:32 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

46   15

lol


LOL là một biểu tượng của Troll . Thể hiện sự Đắc ý khj troll xong..ai có ý kiến gì thì còm phía dưới nhé~
Tanakao Lumi - Ngày 12 tháng 10 năm 2013