TNT

Vote-up nhận được48
Vote-down nhận được48
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

48   48

until you


Hãy đến khi em còn chờ...
TNT - Ngày 06 tháng 11 năm 2013