Souvenir Marill

Vote-up nhận được5
Vote-down nhận được0
Điểm:4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

5   0

minh tinh


Minh tinh là người nổi tiếng, ở đây chỉ diễn viên, nghệ sĩ, ca sĩ và trong ngành nghệ thuật sân khấu. Minh tinh đẹp hơn siêu mẫu. Minh tinh ý nói người mà giỏi nghề nào đó. Minh tinh cũng ý nói rất đẹp.
Souvenir Marill - Ngày 04 tháng 6 năm 2019