Somes

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

trò chuyện


phải nói chuyện với nhau 1 cách tự nhiên
Somes - Ngày 11 tháng 9 năm 2017