Siwon Park

Vote-up nhận được22
Vote-down nhận được2
Điểm:19 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

22   2

1004


1004 trong tiếng Hàn nghĩa là THIÊN THẦN (THIÊN SỨ)
Siwon Park - Ngày 13 tháng 3 năm 2017