Shinn

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được0
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2   0

392


392 hay có nghĩa là Em Yêu Anh ..... ok đơn giản vậy thôi ==
Shinn - Ngày 30 tháng 7 năm 2017