SHUSHIXHUA

Vote-up nhận được12
Vote-down nhận được14
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

12   14

nhỏ nhoi


Ít ỏi, nhỏ mọn
SHUSHIXHUA - Ngày 08 tháng 9 năm 2013