S-Tigers

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được1
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1   1

thư thái


thư thái là khả năng có thể bình tĩnh khả năng thư giản cơ thể và tinh thần trước các sự việc, khả năng này một là không biết bất kỳ thông tin gì về sự việc, hai là do rèn luyện qua nhiều thời gian mà có được.
S-Tigers - Ngày 10 tháng 9 năm 2019