Phil

Vote-up nhận được23
Vote-down nhận được14
Điểm:10 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

23 Thumbs up   14 Thumbs down

nhàn hạ


Nhàn hạ là làm việc không cực nhọc ( chỉ ngồi một chỗ làm việc ).
Phil - Ngày 07 tháng 12 năm 2015