Pham Ngoc Thanh

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được2
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0 Thumbs up   2 Thumbs down

tà dương


"Tà" đối lập với "thiện"; "ánh tà dương" đối lập với "ánh bình minh". Bình minh khởi đầu một chu kỳ mới, tà dương bắt đầu kết thúc một chu kỳ; hướng tây nơi mặt trời lặn (ánh tà dương) là nơi ma quỷ, những linh hồn tội lỗi trú ngụ..." tà dương" là sắp kết thúc chu kỳ thuộc về "dương". "Tà dương" còn đối lập với "tầm dương"
Phạm Ngọc Thanh - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999