Otto Nguyen

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được1
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

nghị sĩ


Nghị sĩ hay còn gọi là dân biểu tức là những người được đa số nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm để giành được nhận 1 ghế trong nghị viện.
Nghị viện cao nhất là nghị viện liên bang gồm có thượng nghị viện và hạ nghị viện, rồi xuống dần là nghị viện tiểu bang, nghị viện thành phố, đến dưới nữa là nghị viện làng xã. Thời pháp thuộc ở Việt Nam có cả các ông nghị làng xã như nghị Quế, nghị Hách.
Do chế độ, hệ thống tổ chức pháp luật khác nhau cho nên ở các nước theo chủ nghĩa xã hội thường gọi là đại biểu quốc hội, (Không có thượng quốc hội, hạ quốc hội) đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.
Nghị sĩ hay Vị đại biểu của cơ quan lập pháp các cấp do 2 chế độ có hệ thống tổ chức chính trị, luật pháp khác nhau, nên chỉ so sánh tương tự cho dễ hiểu, chứ không thể hoàn toàn như nhau được.
Otto Nguyen - Ngày 26 tháng 3 năm 2016