Nhox huy

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được1
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

thứ sử


Là chức quan của phong kiến TRUNG QUỐC . Giám sát việc ở một nước phụ thuộc hay một CHÂU
Nhox huy - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999