Nhat Huyet

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được2
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1   2

khởi thủy


Đai khởi thủy là phụ kiện để lấy nước trên đường ống đang vận hành rồi. Đai gồm 2 mảnh được nối với nhau bằng êcu- bulong. Hai mảnh đều được bọc caosu ở trong. Sau khi tháo ra để mảnh dưới ôm phía dưới đường ống nước, đặt mảnh trên lên và siết lại bằng bulong-ecu. Mảnh trên có lỗ, thường được ren, hoặc có mặt bích để nối với ống nước sau này. Sau khi đai đã ôm chặt ống thì khoan ống chính qua lỗ này để lấy nước.
Nhat Huyet - Ngày 06 tháng 11 năm 2013