Nhan

Vote-up nhận được7
Vote-down nhận được16
Điểm:-10 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2)

1

7 Thumbs up   9 Thumbs down

as well as


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Nhan - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999   NSFW / 18+

2

0 Thumbs up   7 Thumbs down

ex


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Nhan - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999   NSFW / 18+