Nha

Vote-up nhận được16
Vote-down nhận được28
Điểm:-13 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

16 Thumbs up   28 Thumbs down

đụ


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Nha - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999   NSFW / 18+