Nguyen Van Tri

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được6
Điểm:-6 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1   6

hoa lợi


theo toi nghi: Hoa loi (truoc day con goi la Hue Loi) la nhung loi ich vat chat thu duoc bao gom: Tien lai do gui tiet kiem, tien cho thue mat bang, cac loi ich thu duoc tu viec lao dong san xuat kinh doanh cua minh lam ra.......v........v......, chu khong phai chi co y nghia la loi ich thu duoc do nguoi nong dan thu hoach tren dat, nhu dinh nghia tren day thi rat han hep doi voi tu hoa loi
Nguyen Van Tri - Ngày 25 tháng 2 năm 2014