Nguyen Thanh Lich

Vote-up nhận được7
Vote-down nhận được0
Điểm:6 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

7   0

máy móc


Máy :
Máy là một dụng cụ do con người chế tạo ra để làm tăng khả năng vốn có của mình.
Máy đơn giản nhất mà con người đã làm ra từ thời tiền sử đó là đòn bẩy, với một thanh gỗ và một hòn đá, còn người có thể nâng hay di chuyển một vật nặng hơn sức tự nhiên mà con người có thể nâng hay di chuyển được (nếu không dùng Máy Đòn Bây)
Qua quá trình đấu tranh sinh tồn, con người dần chế tạo ra những máy móc phức tạp hơn... những kính thiên văn, kính hiển vi ... có thể giúp con người nhìn đến những nơi mà mắt thường không thể nhìn thấy, hoặc những con "Tò Mò" bay đến những hành tinh xa xôi để lấy số liệu truyền về cho con người.
Nguyen Thanh Lich - Ngày 06 tháng 5 năm 2015