Nguyen Quoc Si

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

due date


Trong vận chuyển thì nghĩa là ngày cuối cùng phải vận chuyển đi nơi khác: vd container được lưu tại cảng 5 ngày miễn phí thì ngày thứ 5 ở cảng là due date.
Nguyen Quoc Si - Ngày 17 tháng 4 năm 2017