Nguyen Huu Thang

Vote-up nhận được94
Vote-down nhận được30
Điểm:63 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

94 Thumbs up   30 Thumbs down

ấn tượng


Theo em thì ấn tượng là hình ảnh đặt trưng của ai đó đập vào mắt ta trong lần thấy đầu tiên. Ấn tượng có thể là sự giản dị, cái đẹp, thông minh,...Nó không phải là phô trương hay đặc biệt quá. Em đã từng tự đặt ra câu hỏi đó rồi tự trả lời luôn! Nếu đúng ý nhớ trả lời lại nhé.
Nguyen Huu Thang - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999